Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma


Pokud se Vám otevřela nová reklamní okénka, kliněte kamkoli na Svobodné rozhledy a tato reklamní okénka tím přenesete do pozadí. Aby se Vám stále neotvírala, zavřete je prosím až po skončení prohlížení Svobodných rozhledů. Tyto stránky fungují právě díky internetové reklamě. Děkujeme za pochopení.
Vaše redakce

LOGO SVOBODNÉ ROZHLEDY

Svobodné rozhledy On-Line Chcete pomoci?
Svobodné rozhledy - download jednotlivých čísel Publikační činnost redaktorů Svobodných rozhledů
Příspěvky čtenářů Redakce
Jak získat Svobodné rozhledy WWW stránky liberálně-konzervativního zaměření

Svobodné rozhledy vycházejí díky soukromé podpoře

Také Vy můžete svým dílem přispět k šíření Svobodných rozhledů (a ještě ušetřit na daních)

Vážení čtenáři,

vydávání Svobodných rozhledů je soukromou iniciativou usilující o liberálně-konzervativní diskusi, jejímž cílem je poskytovat občanům fundovaný argumentační podklad pro jejich postoje k společenským a politickým tématům. Věříme, že budoucnost naší země leží v rukou aktivních občanů, kteří jsou svobodní ve svém konání a rozhodování. Na tomto úkolu se můžete aktivně podílet i Vy! Obracíme se proto na všechny sympatizanty našeho úsilí k podpoře naší činnosti formou DOBROVOLNÉHO PŘÍSPĚVKU na tisk a distribuci. Zároveň uvítáme jakékoli Vaše nápady a tipy na soukromé nadace, firmy či jednotlivce, kteří by mohli různou formou významněji přispět k podpoře naší aktivity.

Vaše redakce


Váš dobrovolný příspěvek na šíření Svobodných rozhledů je možno zaslat bankovním převodem z Vašeho účtu přímo nebo poštovní poukázkou (typu A) na bankovní účet 125484176/5100, Název účtu: S.P.O.R.
Vaše příspěvky budou určeny výhradně na úhradu tisku a distribuci Svobodných rozhledů. O použití příspěvků Vás rádi, na základě požádání, informujeme. Všem, kteří přispějí na šíření Svobodných rozhledů, jmenovitě poděkujeme vždy v některém z dalších čísel.

*Jak přispět na vydávání a šíření Svobodných rozhledů a ještě ušetřit na daních - návod:
Zaměstnanci a podnikatelé - fyzické osoby (příjmy dle §6 a §7 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů):

Pokud je Váš příspěvek na šíření Svobodných rozhledů vyšší než 2000,- Kč nebo vyšší než 2% Vašeho daňového základu (§15 odst. 8 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů platného pro zdaňovací období roku 1998), můžete o něj snížit Váš základ daně a to nejen v případě, že podnikáte, ale i tehdy, když máte pouze příjem ze závislé činnosti, tedy ze zaměstnání. Informujte tedy Vaši mzdovou účetní, aby Vám snížila Váš daňový základ! Nejvýše lze odečíst 10% z Vašeho základu daně.
Právnické osoby zřízené za účelem podnikání - firmy:
Pokud je Váš příspěvek na šíření Svobodných rozhledů vyšší než 2000,- Kč Vašeho upraveného daňového základu (§20 odst. 8 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů platného pro zdaňovací období roku 1998), můžete o něj snížit Váš upravený základ daně. Nejvýše lze odečíst 2% z Vašeho upraveného základu daně.

Svobodné rozhledy vycházejí díky čtenářům, jako jste Vy!

SVOBODNÉ ROZHLEDY
Prostor pro liberálni-konzervativní diskusi
Vychází čtvrtletně
Vydává: Společnost pro občanský rozhled, Nový lesík 2, 162 00 Praha 6
Registrace: MK ČR č. 7777, ISSN 1211-8583
e-mail: rozhledy@usa.net

Šéfredaktor:
Daniel Munich

Redakce:
Jan Bočan
Martin Čihák
Radek R. Dyntar
Ladislav Flegl
Pavel Kohout
Petr Plecitý
Michal Tošovský
Michal Zapletal

 

Copyright: Společnost pro občanský rozhled tímto umožňuje reprodukovat materiály uveřejněné ve Svobodných rozhledech za předpokladu, že bude uveden zdroj. Výše uvedené se netýká článků, u kterých jsou práva vyhrazena.


Home mailto:rozhledy@usa.net

TOPlist Na vrcholu - žebříček nejnavštěvovanějších stránek


ATLAS