Člen systému BillBoard.cz - reklama na Internetu zdarma

LOGO SVOBODNÉ ROZHLEDY

 

1. číslo - Léto 1997 ke stažení zde PE01883A.gif (2111 bytes) 312kB*)
2. číslo - Podzim 1997ke stažení zde PE01883A.gif (2111 bytes) 299kB*)
3. číslo - Jaro 1998ke stažení zde PE01883A.gif (2111 bytes) 331kB*)
4. číslo - Léto - Podzim 1998
ke stažení zde PE01883A.gif (2111 bytes) 390kB*)
5. číslo - Zima 1999 ke stažení zde PE01883A.gif (2111 bytes) 685kB*)
6. číslo - Jaro - Léto 1999 ke stažení zde PE01883A.gif (2111 bytes) 391kB*)
7. číslo - Podzim 1999 ke stažení zde PE01883A.gif (2111 bytes) 281kB*)

*) Svobodné rozhledy jako z tiskárny! - formát PDF


Obsahové zásady Svobodných rozhledů

  1. Svobodné rozhledy jsou liberálně konzervativní politická revue

  2. Svobodné rozhledy nesledují každodenní politický horizont

  3. Svobodné rozhledy se orientují na dlouhodobá politická, ekonomická a filosofická témata z liberálně-konzervativního pohledu

  4. Svobodné rozhledy jsou prostorem pro liberálně-konzervativní diskusi


 

Svobodné rozhledy vycházejí díky soukromé podpoře

Také Vy můžete svým dílem přispět k šíření Svobodných rozhledů (a ještě ušetřit na daních)

 

SVOBODNÉ ROZHLEDY
Prostor pro liberálni-konzervativní diskusi
Vychází čtvrtletně
Vydává: Společnost pro občanský rozhled, Nový lesík 2, 162 00 Praha 6
Registrace: MK ČR č. 7777, ISSN 1211-8583
e-mail: rozhledy@usa.net

Šéfredaktor:
Daniel Munich

Redakce:
Jan Bočan
Martin Čihák
Radek R. Dyntar
Ladislav Flegl
Pavel Kohout
Petr Plecitý
Michal Tošovský
Michal Zapletal

 

Copyright: Společnost pro občanský rozhled tímto umožňuje reprodukovat materiály uveřejněné ve Svobodných rozhledech za předpokladu, že bude uveden zdroj. Výše uvedené se netýká článků, u kterých jsou práva vyhrazena.


 

rozcesti.wmf (1878 bytes)
Úvodní stránka

Home mailto:rozhledy@usa.net